76 08 74 99 Send en epost

Sørvågen Vannverk

Oppdragsgiver: Sørvågen Vannverk AL  Sted:  Sørvågen - Studalsvannet  Prosjekt: Utskifting av 120 mtr av inntaksledningen

Oppdragsbeskrivelse: Denne jobben bestod i utskifting av flere deler til inntaksledningen. Jobben krevde nøye planlegging og alt tilgjengelig utstyr tilstede før oppstart. Her lå 3 ledningsløp med 200mm pe rør i eleveløpet fra Studalsvannet, flere av disse lengdene måtte skiftes ut etter som tidens tann og vær hadde gjort sitt.

Vannverket fikk flydd opp 120 mtr 200mm PE SDR11 ledning og med aggregat, sveiseutstyr, muffer etc. 3 «løft» med helikopter krevdes og så startet arbeidet med utskiftning og sveising samt montering. Her stilte vi med 2 mann og vannverket med 2 mann. Vår egen sertifiserte PE sveiser kappet og sveiste de nye lengdene før montering.
Dette var en av flere jobber som vi har utført for Sørvågen Vannverk, og Ernst Nilsen ved vannverket var kjempefornøyd med dette oppdragets utførelse. Vi takker igjen for tilliten og oppdraget.