76 08 74 99 Send en epost
Statens Vegvesen – Gangsti E10 Leknes/Skulbru

Statens Vegvesen – Gangsti E10 Leknes/Skulbru

Opparbeidelse av ca. 2160m med vannledning med kummer. Fjerning av eksisterende vannledning og kommer. Nedlegging av kommer og rør for bredbånd og telekabler.
Oppbyggelse av støttemur og asfaltering.