76 08 74 99 Send en epost

Steinmuring – privat tomt Reine

Oppdragsgiver: Privat   Sted:  Reine  Prosjekt: Steinmuring og massefylling 

Oppdragsbeskrivelse: Her steinmurte vi opp nytt tomteområde for grunneier, og dere ser her nesten ferdig resultat med bilder under her:

 

Vi takker for tilliten og oppdraget. Her har huseier et fantastisk område og flott utsikt fra et nytt steinmurt tomteområde.