76 08 74 99 Send en epost
Stoppunkt Skreda – Vestvågøy

Stoppunkt Skreda – Vestvågøy

Thore Magnussen & Sønn AS har fått i oppdrag av Statens vegvesen Nasjonale turistveger å ruste opp Skreda rasteplass. Tiltaket omfatter fjerning av eksisterende rasteplass inkl. jordvoller, etablering av nytt terreng, kjøreareal med parkering og rasteområde med rekkverk og møbler. Anlegg som bygges i regi av Statens vegvesen Nasjonale turistveger skal ha høy arkitektonisk kvalitet. Dette gjelder både plangrepet på selve stoppunktet og utførelsen av de beskrevne arbeidene. Det settes høye kvalitetskrav til entreprenørens arbeider ved gjennomføringen av dette prosjektet.

Byggherre: Statens vegvesen – Nasjonale turistveger
Kontraktsum: 6.5 mill.
Ferdigstilt i 2018