76 08 74 99 Send en epost
Storskjæret lakseslakteri

Storskjæret lakseslakteri

Storskjæret lakseslakteri:
Thore Magnussen og Sønn AS er valgt som leverandør på entreprise på grunn- og betongarbeider på det nye lakseslakteriet på Storskjæret i Steigen kommune. Dette er den første i en rekke av flere større og mindre entrepriser som vil bli gjennomført i forbindelse med oppføringen av det nye slakteriet.
Fabrikken bygges som et «greenfield» anlegg på eksisterende industritomt. Den nye fabrikken skal erstatte eksisterende slakterier på Alsvåg og i Skutvik. Tiltakshaver for gjennomføring av bygningsarbeidene vil være Storskjæret AS. Storskjæret AS er et
kommunalt foretak, heleid av Steigen kommune. Prosjektet omfatter et komplett lakseslakteri på Storskjæret i Steigen kommune. Anlegget bygges på en
ferdig opparbeidet tomt levert av Storskjæret AS.
Prosjektet inkluderer følgende
hoved anleggsdeler:
– Nytt bygg med produksjon, lager, tekniske og administrative funksjoner
– Nytt bygg for renseanlegg
– Produksjonsprosess med støttesystemer
– Ventemerdanlegg
– Kraftforsyning, vann og avløp
– Veier og plasser
Det skal tilrettelegges for etablering av emballasjefabrikk inntil produksjonsanlegget. Det skal også legges
til rette for evt. fremtidig etablering av biproduktfabrikk(mel/olje) i nærområdet.
Det skal oppføres ventemerdanlegg med landgang til fyllingsfront mot nordøst.

Byggherre: Cermaq AS
Kontraktsum: 65 mill