76 08 74 99 Send en epost
Taraldsvik kraftverk Narvik fjellet

Taraldsvik kraftverk Narvik fjellet

Thore Magnussen & Sønn AS har fått i oppdrag for Nordkraft produksjon AS å skifte ut øvre del av rørgate for Taraldsvik kraftverk i Narvik fjellet. Arbeidene består i fjerning av 880 meter eksisterende GUP rør som ligger oppe på bukker over terreng og erstatte med ny DN 500 duktil støpejernsrør som legges i samme rørtrase som reservevannløsning.

Byggherre: Produksjon AS
Kontraktsum: 5.6 mill (2017) Pågår