76 08 74 99 Send en epost
Teletiner – HW 700, HW 3600

Teletiner – HW 700, HW 3600

  HW 700 er HeatWorks basismodell og den første av sitt slag i Europa. Denne utgaven er et resultat av høyteknologi satt i system - et robust og nyttig verktøy for alle innen entreprenørbransjen. Her tines alt av vei, tomter, grøfter etc. Ingen byggestopp - full drift.

Bruksområder HW 700:  
Tining av grunn og arealer for
store og små arealer

• Vann- og avløpsanlegg
• Kabelgrøfter
• Gruber, sokler og gulvarealer
• Tak og dekker
• Fjerning av is og snø
Oppvarming/uttørking av
• Arbeidstelt 
• Brakker 
• Lager- og brukshaller 
• Bygg 
• Fuktskader 
   
Frostfrie 
• Belegningsarealer
• Sandmasser, settesand etc.
• Omfyllingsmasser
• Rørgater
• Sporvekslere
• Flytebrygger
Forvarming av
• Grunnareal før støyping 
• Forskalinger og betongarbeider
• Uttørking av betong og hulldekkelementer
• Med flere områder