76 08 74 99 Send en epost
Tining av vann og avløp

Tining av vann og avløp

Vi tilbyr utleie av teletinere til hele regionen. Dette sikrer elverk, kommuner og statlige etater en helårlig gravemulighet.

HW 700 er HeatWorks basismodell og den første av sitt slag i Europa. Denne utgaven er et resultat av høyteknologi satt i system – et robust og nyttig verktøy for alle innen entreprenørbransjen. Her tines alt av vei, tomter, grøfter etc.
Ingen byggestopp – full drift gjennom hele vinteren.