76 08 74 99 Send en epost
Tining av vann og avløp

Tining av vann og avløp

Vi tilbyr utleie av teletinere til hele regionen. Dette sikrer elverk, kommuner og statlige etater en helårlig gravemulighet.

Med vårt utstyr tiner vi alt av vei, tomter, grøfter etc.
Ingen byggestopp – full drift gjennom hele vinteren.