76 08 74 99 Send en epost

TMS inngår 2 nye kontrakter om vintervedlikehold

TMS inngår et langsiktig samarbeid med Vågan Eiendom KF om vintervedlikehold av kommunale eiendommer i Svolvær.  Partene har skrevet kontrakt for perioden 2010-2015.

Videre har vi også inngått kontrakt med Moskenes kommune om vintervedlikehold av kommunale veier for perioden 2010-2013, med opsjon på året 2014.thumb_vinter_vedlikehold

Vi takker for tilliten og ser frem til godt samarbeid !