Skip to main content

Vann og avløp (VA) Gravdal

Thore Magnussen & Sønn har bred erfaring med vann og avløp; fra tradisjonelle rørprosjekter til bygging av kompliserte vannbehandlingsanlegg og høydebasseng for kommunale anlegg.

I august 2020 startet vi med prosjektet Gravdal 2. Prosjektet har som hovedmål å koble sammen Buksnes og Ballstad vannverk, sanere gamle avløp, fellesledninger og etablere nye separate ledninger for overvann og spillvann.

Byggherre er Vestvågøy kommune og prosjektet har en kostnadsramme på om lag 16,6 millioner kroner.

Thore Magnussen & Sønn har en sentral godkjenning tiltaksklasse 3 for alle typer grunnarbeider (landskapsutforming, VA-arbeider, veg- og grunnarbeider).