76 08 74 99 Send en epost

Produkter

Produkter

 

Avhentet brudd i Kabelvåg og på Kleppstad

Knuste stein produkter             Fraksjon                                                              

Sand 0-2 / 0-8  
Grus 0-18 / 0-22 / 0-32  
Singel 8-16 / 8-22 / 18-32  
Pukk 18-64 / 32-64  
Pukk 22-120 / 32-120 / 64-120  
Pukk           0-120   
Strøsand 2-6  

 
 

Sprengte stein produkter                     Fraksjon   Pris pr. m³

Fyllmasse ≤ 1 meter  
Grov fyllmasse / blokk ≥ 1 meter  
Plastringsstein    
Mur / Stabelstein    

 

Alle priser er eks. mva.

Rabatt på alle masser ved års volum over 1000 m3 gir en rabatt på 5% rabatt.

Rabatt på alle masser ved års volum over 2500 m3 gir en rabatt på 10% rabatt. 

Omregnings faktor fra m3 til tonn er 1 / 1,8 ( pukk uten finstoff 1,5 )

 

 

 

 

Produkter
 
De mest vanlige fraksjoner av masser finnes på lager, og har dere spesielle ønsker om graderinger lages disse på forespørsel.
 
Produkt Fraksjoner Orienterende bruksområder
Maskinsand 0 – 8 mm Kabelgrøfter, hellelegging, finavretting, sandkasser
Grus 0-16mm, 0-18mm,
0-22mm, 0-32mm
Bærelag, avretting vei, gang og sykkelveier, gårdsveier, parkeringsplasser
Maskinkult 0-65mm, 0-120mm Bærelag, forsterkningslag, fyllmasse
Pukk 8-16mm, 8-22mm Drenering, omfylling, grøftepukk, fylling rundt murer, gårdsveier, parkeringsplasser
Pukk 18-65mm, 20-120mm Grøftepukk, forsterkningslag, oppfylling, drenering
Fyllmasse Sprengt stein Oppfylling av tomt, vei, gang og sykkelvei, parkeringsplasser
Stabelstein,
Plastringsstein
Naturstein for tillaging av støttemurer, plastring av fyllinger for å unngå erosjon, moloer.
 

Fraksjonsutvalget kan variere. Har du spørsmål vedrørende valg av fraksjoner,
ta kontakt.