76 08 74 99 Send en epost

Vågan kommune – Henningsvær (Nortjønna)

Oppdragsgiver: Vågan kommune   Sted:  Henningsvær - Nortjønna  Prosjekt: Flom-overløp Nortjønna-boligfelt

Vi sprenger en lang og dyp fjellgrøft for legging av en betongkulvert som skal sikre at bebyggelsen i området får tilfredsstillende bortledning av store vannmasser ved flom/ekstremvær.

Det er borret og sprengt med grøftedybde helt opp mot 5-6 m tvers gjennom hele haugen, fra veien i øst til ned mot strandlinjen i vest. Også her en jobb og et tomteområde beliggende i flotte naturomgivelser og hvor bildene viser arbeidet som det skrider frem. 

Vi takker for tilliten og oppdraget. Link til vår oppdragsgiver finner dere også her: Vågan kommune