76 08 74 99 Send en epost
Viktig med miljøfokus

Viktig med miljøfokus

Thore Magnussen og Sønn AS har vært miljøfyrtårnbedrift siden 15.11.2011. Vi er re-sertifiseres for perioden 2018-2021.

Vårt miljøarbeid medfører at vi innfrir fagspesifikke krav for maskinentreprenører og veitransport, i tillegg til felleskrav som alle miljøfyrtånbedrifter må innfri.

Miljøfyrtårn sertifiseringen er en nasjonal ordning, men det er verdt å merke seg at Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

At Thore Magnussen og Sønn AS er miljøfyrtårnbedrift innebærer at bedriftens miljøstandard og rutiner er funnet å være i overensstemmelse med nevnte krav. Thore Magnussen og Sønn AS kan dermed dokumentere at strenge krav innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt i tråd med kravene i miljøfyrtårnordningen.

Thore Magnussen og Sønn AS har en målsetting om å ivareta miljøet etter de krav som stiftelsen Miljøfyrtårn setter. Vi skal gjennomføre dette arbeidet på en slik måte at vi kan dokumentere forbedrede miljøresultater hvert år vi er med i ordningen.

Thore Magnussen og Sønn AS oppfordrer sine leverandører og øvrige samarbeidspartnere til å sette seg liknende miljømål og bli Miljøfyrtårnbedrift de også, evt. at en blir med i andre tilsvarende ordninger.