76 08 74 99 Send en epost
Vulkan rørinspeksjonsutstyr

Vulkan rørinspeksjonsutstyr

  Vi har nå kamerautstyr som kan benyttes av kommuner, private firmaer, entrepenører, forsvar og industri innenfor vann og avløp, piper, ventilasjon og offshore.

Her vil en ved inspeksjon få påvist hva som er problemet, og kan ta enkle avgjørelser som kan spare kostnader ! Ta kontakt for mer informasjon og pris.